پیام فرستادن
حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
SMT LINE EQUIPMENT.CO.LTD Sales@smtlinemachine.com
کارخانه تور قیمت دریافت کنید
خانه -

SMT LINE EQUIPMENT.CO.LTD کارخانه تور

خط تولید

شرکت ما کارخانه تولیدی خود را دارد،

مساحتی بیش از 10000 متر مربع را پوشش می دهد.

این کارخانه مجهز و دارای طیف کاملی از انواع کار می باشد.

ساخت و ساز فرامنطقه ای می تواند تحقق یابد.

همچنین مجهز به مربیان فنی حرفه ای

الزامات ساخت و ساز سایت و مدیریت را به شدت رعایت کنید،

و یک سیستم تضمین کیفیت موثر ایجاد کنید.

 

SMT LINE EQUIPMENT.CO.LTD خط تولید کارخانه 0

SMT LINE EQUIPMENT.CO.LTD خط تولید کارخانه 1

SMT LINE EQUIPMENT.CO.LTD خط تولید کارخانه 2

SMT LINE EQUIPMENT.CO.LTD خط تولید کارخانه 3